תקציר פעילות שירותי הגנה ותקיפה

סקר הסיכונים מהווה את הבסיס לכל פעילות אבטחת המידע הארגונית וכולל מגוון רחב של פעילויות שונות שניתן להתאימן לכל ארגון. בטבלה המצורפת תוכלו למצוא את מגוון הפעילויות שלנו בכל הנוגע לשירותי הגנה ותקיפה בתחום ייעוץ הסייבר לארגונים.

תקציר פעילות שירותי הגנה ותקיפה עבור לקוחות אינפוגארד 2023