BAM מודול מנהלים ל-GoAnywhere

BAM מודול מנהלים

Accolm BAM הוא כלי לניטור פעילויות עסקיות מבוסס אפליקציית ווב, המאפשר נראות נוחה להעברות MFT של GoAnywhere. כלי זה שימושי למשתמשים טכניים ועסקיים כאחד ומשמש בעיקר לניטור התהליכים העסקיים אשר בוצעו בעסקאות GoAnywhere MFT

עם Accolm BAM, אינך תלוי עוד בצוות הניהול והתמיכה שיביא לך מידע על העברת קבצים ששותפיך החיצוניים או היישומים הפנימיים שלך ביצעו דרך GoAnywhere MFT. אתה יכול לחפש העברות ולראות את הסטטוסים של העברות אלה. זה בתורו עוזר לך לעמוד בהסכמי Service Level Agreement (SLA).

Participants – משתתפים

המונח Participants ב-BAM מתייחס למחלקות פנימיות ולארגונים חיצוניים שאיתם הארגון מקיים אינטראקציה. לדוגמא לקוח, יחידה מחלקתית, ספק או ספק שירות. יצירת Participants ב-BAM מאפשרת ל-BAM להציג עסקה עם שם המשתתפים.

Solutions – תהליך עיסקי

המונח Solution משמש לתיאור תהליך עסקי מוגדר מראש בארגון שלך. פתרונות אלה יכולים להיות תהליכי יישום ליישום (A2A Application2Application) פנימיים או תהליכים עסקיים חיצוניים לעסקים (Business2Business B2B) בין הארגון שלך לשותף עסקי חיצוני. לדוגמה, Solution יכול לייצג דיווח על שכר, הזמנת רכש, התראות למשלוח או תהליך משאבי אנוש. ארגונים מסוימים מתייחסים לזה כאינטגרציות. בתוך BAM מוגדרים פתרונות לייצוג תהליכים אלה כדי להקל על המשתמשים או על בעלי התהלים לסנן את העסקה של תהליכים אלה.בארגונים מסוימים מכנים Solutions כג’וב (Jobs) או כזרימות של התהליך העסקי(Flows).

Service Level Agreement SLA

הסכמי רמת שירות (SLA) – Expect Files מאפשר למנהל מערכת של BAM להגדיר קבצים צפויים אל או משותפים חיצוניים ויישומים פנימיים. לאחר קביעת התצורה BAM יעקוב אחר הקבצים הצפויים ויציין אם ה-SLA עבר או נכשל. BAM שומר היסטוריה של כל הביקורות ב-SLA שנעשות וזה מאפשר לך לראות את אחוז המעבר לעומת שנכשל בפרק זמן מוגדר.

Jobs – פרויקט

המונח Jobs ב-BAM מתייחס ל-Jobs של GoAnywhere Server. ג’וב יכול להיות משוייך לשותף או לאפליקציה, אך לא ניתן לשייך אותו ליותר מ-1 כאלה בכל פעם. כאשר ג’וב קשור לפרטנר או לאפליקציה, BAM מציג העברות שבוצעו עם אותו הג’וב כפי שנעשו על ידי אותו פרטנר או אפליקציה. כברירת מחדל, BAM בודק עסקאות שנעשו על ידי כל הג’ובים, אולם אם ברצונך להחריג את העסקאות שבוצעו על ידי ג’ובים מסויימים ב-BAM, אתה יכול להחריג אותם והן ייחשבו כלא משוייכים, אם אינך שולל ג’וב זה נחשב למשוייך. אם ג’וב קשור לשותף או לאפליקציה זה נחשב לשייך. מצד שני, אם משרה נכללת אך אינה משויכת, היא נחשבת כלא קשורה.

Business Unit – יחידה עיסקית

החלק של היחידה העסקית מייצג את קבוצות המשנה או היחידות הארגוניות השונות המבצעות פונקציות עסקיות ספציפיות בארגון.

Auto Provisioning

Auto Provisioning היא פונקציה ב-BAM ליצירת משתתפים אוטומטית בהתבסס על חשבונות המשתמש והג’ובים של GoAnywhere MFT. התנהגות ברירת המחדל ב-BAM היא ש-BAM יפרט את חשבונות המשתמש והג’ובים של GoAnywhere MFT ועל ידי מנהל המערכת ליצור ידנית משתתפים עבור אותם חשבונות משתמש או משרות. עם זאת, בנסיבות מסוימות, לדוגמה, אם יש לך הרבה חשבונות וג’ובים למשתמשים ב-GoAnywhere MFT, אתה יכול לבקש מ-BAM ליצור באופן אוטומטי משתתפים עבור כל חשבון משתמש או משרות של GoAnywhere MFT.

דרישות מקדימות לצורך פריסת BAM

  • BAM יכול להציג העברות שנעשו ב-GoAnywhere MFT באופן אופציונלי והוא בודק את העסקאות הללו במסד הנתונים של GoAnywhere. אם ברצונך להציג העברות GoAnywhere MFT ב-BAM, חייב להיות פריסת GoAnywhere מתפקדת עם מסד נתונים של GoAnywhere כראוי.
  • BAM יכול להציג העברות שנעשו בשרת Mail Express וניתן לחפש העברות אלה במסד הנתונים של Mail Express. אם ברצונך להציג עסקאות Mail Express ב-BAM, חייב להיות פריסת Mail Express מתפקדת עם מסד נתונים פועל כראוי.
  • BAM הוא יישום מבוסס WEB (דפדפן), כך שהשרת עליו הוא מותקן חייב להיות נגיש ברשת הפנימית שלך.

כברירת מחדל, BAM מותקן ופועל בפורט 9443, וודא שפורט 9443 זמין לכתובת IP של BAM ושלא קיימת התנגשויות עם הפורט בכתובת IP זו. ניתן לשנות את הפורט בהמשך. אם יש חומת אש המותקנת ופועלת במחשב בו מותקן BAM, עליך ליצור חריגה בתנועה נכנסת לפורט TCP 9443.

התחומים בהם פועל המוצר

כאן תוכל למצוא יותר מידע על המוצר , המודולים והתחום בו המוצר פועל…

מעונינים במידע נוסף, השאירו פרטים מטה או צרו קשר 077-9011109